Zawiadomienie o awarii kasy fiskalnej

Każdy przedsiębiorca stanowiący w prywatnej firmie kasy fiskalne zmaga się na co dzień z drugimi kłopotami, które urządzenia też potrafią generować. Jak wszystek sprzęt elektroniczny, kasy nie są niezależne od chorób i czasem się psują. Nie jakiś właściciel firmy wie, że w dowolnym elemencie, w którym przeprowadza się ewidencja przy pomocy kasy fiskalnej, powinien posiadać nowe takie urządzenie - dziś na fakt awarii tego idealnego.

Brak zapasowej kasy elzab podczas dalszego sprzedawania towarów albo pomocy może prowadzić nałożeniem kar przez urząd skarbowy, gdyż uniemożliwi to listy sprzedaży w czasie popsucia się głównego urządzenia. Wśród dokumentów przechowywanych razem z kasą powinna się znaleźć książeczka serwisowa kasy fiskalnej. W tekście tym uzupełniane są nie tylko wszelkie naprawy urządzenia, ale również uważają się tam porady dotyczące fiskalizacji kasy czy wymiany jej myśli. W sztuce serwisowej wpisany pragnie stanowić również numer unikatowy, jaki stał nadany kasie przez urząd skarbowy, nazwa przedsiębiorstwa oraz adres lokalu, w którym kasa jest brana. Całe te wiadomości są potrzebne w sukcesu kontroli z tytułu skarbowego. Wszelkie nowości w pamięci kasy także jej zmiana należy do ćwiczeń specjalistycznego serwisu, z którym każdy przedsiębiorca używający kas, powinien być podpisaną umowę. Co znacznie - należy informować urząd skarbowy o jakiejś zmianie serwisanta kasy. Sprzedaż na kwotach fiskalnych powinna robić się w technologia ciągły, a w wypadku zapełnienia pamięci kasy, trzeba wymienić opinię na nową, pamiętając przy tymże o odczycie pamięci. Odczyt pamięci kasy fiskalnej zapewne być - podobnie gdy jej naprawa, dokonany tylko i wyłącznie przez uprawniony podmiot. Ponadto czynność taż wymaga być zakończona w obecności pracownika urzędu skarbowego. Z odczytu pamięci kasy fiskalnej sporządza się odpowiedni protokół, którego sam egzemplarz trafia do urzędu skarbowego, i drugi do przedsiębiorcy. Musi on tenże protokół przechowywać łącznie z drugimi dokumentami połączonymi z kasą fiskalną - jego wada może prowadzić nałożeniem kary przez urząd.