Uziemienie slupow sredniego napiecia

Uziemienie to sama skuteczna forma obrony przed wyładowaniami atmosferycznymi. Uziemienie jest ostatnie proces koncentrujący się z przewodnika, którym jest substancja dobrze przewodząca prąd elektryczny.

Do najodpowiedniejszych przewodników prądu należy woda, grafit, żelazo, stal, aluminium, złoto, miedź i srebro. Przewodnik łączy ciało z naelektryzowaną podłogą zaś w zysku tego związania ciało naelektryzowane oddaje lub przyjmuje ładunek, w konsekwencji doprowadzając do jego zobojętnienia.

Konstrukcja urządzenia uziemiającego nie jest szczególnie skomplikowana. Urządzenie takie przedstawia się z uziomu i przewodu uziomowego, przewodu łączącego, zacisku lub szyny oraz przewodów uziemiających. Są rozmaite typy uziemień. Do pierwszych rodzajów należą: uziemienie odgromowe, pomocnicze, skuteczne i ochronne.

W budowie uziemienia ważną rolę odgrywają zaciski uziemiające. Zaciski takie wykonane są z aluminium i są do przyłączania odgromowych przewodów do budowy. Zaciski lub szyna uziemiająca są częścią układu uziemiającego budowie i pozwalają połączenie elektryczne pewnej grupy przewodów w końcach uziemieniowych. Zaciski ze powodu na naszą konstrukcję liczy się na niskie, zaprasowywane, płaskie; proste zaprasowywane; kątowe zaprasowywane płaskie; kątowe zaprasowywane; odgałęźne nakładkowo - zaprasowywane. Rodzaj zastosowanego zacisku natomiast jego budowa determinowana jest między innymi częścią łączonych przewodów, dostarczających do uziemienia.

Połączenie przewodu uziemiającego z uziomem winno stanowić zbudowane sprawnie i realizować oczekiwania dla połączenia elektrycznego. W ostatnim celu daje się spawanie termitowe, za pomocą zacisków zaprasowywanych, zacisków gwintowych czy innych takich połączeń mechanicznych. I połączenia mechaniczne odpowiedzialny być łączone z prowadzeniem zasad ustalonych według wskazówek wytwórcy. Przy wykonywaniu instalacji odgromowej należy zwrócić szczególną opinię na stosowane zaciski, które przede każdym nie powinny uszkadzać uziomu ani przewodu uziemiającego. W montażu takiego sposobu ważna jest dana oraz zastosowanie zasady, że łączki i uchwyty polegające wyłącznie na połączeniu lutowanym nie zapewniają należytej wytrzymałości technicznej i mogą ulec uszkodzeniu.