Kasy fiskalne ewidencja sprzedazy

Tłumacze zazwyczaj dokonują przekładów wypowiedzi z języka innego na język domowy i wyłącznie niektórzy z nich potrafią drugi język na tyle dobrze, żeby móc zwlekać z języka ojczystego. Niekiedy w trakcie większych konferencji czy spotkań biznesowych może się zdarzyć, iż tłumacze nie reprezentują wszystkich potrzebnych kombinacji językowych. Sytuacja taka może wynosić przykładowo miejsce, kiedy niemiecki tłumacz przekłada wypowiedź niemieckiego prelegenta na angielski, zaś tłumacz języka angielskiego dopiero po wykonuje tłumaczenie mowy na język czytelny dla nowych uczestników wydarzenia. Istnieje to droga określana powszechnie mianem relay, czyli tłumaczenie pośrednie przez inny język obcy.

Pod nazwą pivot rozumiany jest tłumacz współuczestniczący w omawianej procedurze, który przekłada dla nowych tłumaczy artykuł na język zrozumiały dla własnych tłumaczy symultanicznych. Tacy tłumacze posiadają uprawnienia do obrotu znanego pod terminem retour, a to tłumaczenia z języka ojczystego na kolejny język aktywny. Jeżeli mniej popularnym językiem jako biernym włada tylko sam bądź dwóch tłumaczy, to przekładają oni z omawianego języka na indywidualny styl aktywny, który daje następnie jako pivot dla pozostałych szkoli z drugich kabin. Dzięki stosowaniu metody tłumaczenia pośredniego możliwe są konferencje przy małej ilości kombinacji językowych oraz pozwala zaoszczędzić środki pieniężne.

Wadami metody relay jest natomiast zwiększone ryzyko popełnienia błędu przy tłumaczeniu z innego tłumaczenia tudzież znacząca różnica w porządku pomiędzy wystąpieniem mówcy a chwilą usłyszenia ostatecznego tłumaczenia przez użytkowników. Specjaliści z biur tłumaczy w Warszawie zauważają, iż może to stanowić wcale uciążliwe zwłaszcza, kiedy podczas przemówienia prelegent coś określa bądź pokazuje. Przez ostatnie pojawia się również niezamierzony efekt komiczny w sytuacji, gdy połowa widowni nagradza mówcę aplauzem, gdyż już usłyszała koniec wystąpienia, z kolei druga połówka publiczności czyni dobrze to jedyne, aczkolwiek dopiero z opóźnieniem spowodowanym późniejszym odsłuchaniem tłumaczenia na prosty język.